icon

SachNoi.App

Ứng dụng tổng hợp Sách Nói dành cho người Việt, với mong muốn giới thiệu tới tất cả mọi người kho tàng trí thức tuyệt vời của nhân loại một cách tiện lợi hơn, từ đó khơi nguồn học hỏi, xây dựng thói quen và phong trào đọc Sách, cùng nhau phát triển bản thân, đóng góp cho Xã hội và Đất nước.

Get SachNoiApp on iOSGet SachNoiApp on google play
Join facebook groupFollow SachNoiApp fanpage
Screen SachNoi.App