10 Bí Quyết Thành Công Của Những Diễn Giả Mc Thành Công Nhất Thế Giới

- Carmine Gallo
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Sưu tầm

Có một thực tế mà bạn cần suy nghĩ, đó là hầu hết những người đạt đến vị trí lãnh đạo đều có khả năng giao tiếp chuẩn mực. Sự thành công luôn được đo lường bởi phong cách lãnh đạo - bao gồm cả cách nói năng, đi đứng cho đến diện mạo bên ngoài. Bạn sẽ nhận thấy những người lãnh đạo tiêu biểu đuợc nêu trong quyển sách này đều có phong cách rất mạnh mẽ, thuyết phục. Và đó cũng sẽ chính là hình ảnh của bạn trong tương lai, nếu bạn quyết tâm rèn luyện.

Thảo luận mới nhất:
Trương Linh

Trương Linh: Sách rất là hay.

Bùi Tươi

Bùi Tươi: Hữu ích

Diễm Maris

Diễm Maris: .

Vĩnh Huỳnh

Vĩnh Huỳnh: .

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.