10 Nghịch Lý Cuộc Sống

- Kent M. Keitha Ph.D
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thanh Thủy

Một Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh

Thảo luận mới nhất:
Uyên Chu

Uyên Chu: Làm người tốt ở nơi tôi sống chỉ bị chế diễu. Họ lấy tiền làm thước đo, ng có tiền thì làm phiền đc thiên hạ mà. Nghe thì thấy bản thân còn rất ích kỉ, nhưng hiền lành thì bị hành liền, ngày 1 lún sâu trong vũng mực tăm tối. Mong 1 năm sau quay lại đọc bl của mình thì mình đã thay đổi được và thấy suy nghĩ này của bản thân thật tiêu cực. Chúc tôi may mắn.

duc nguyen sy

duc nguyen sy: Rat hay. Xin cam on.

Manh pham tran

Manh pham tran: Hay. Cám ơn

sơn nguyễn

sơn nguyễn: Thật là tuyệt vời một cuốn sách gối đầu giường, đọc và ngẫm để thấy được ý nghĩa cuộc sống này.

Tùng Trần Thanh

Tùng Trần Thanh: Hay

Nhan Nhan

Nhan Nhan: 6/10

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.