100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh

- Brian Tracy
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Diệu Lan

Bất kỳ quy luật nào trong cuốn sách này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể cũng như giúp bạn nhận ra toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình. Những quy luật này cũng giống như những quy luật của vật lý, toán học, cơ khí hay điện tử. Chúng đã được thử nghiệm qua thời gian, được chứng minh và áp dụng vào thực tế. Mục đích cuốn sách không bàn đến sức khỏe, gia đình, tình yêu, sự thăng trầm của số mệnh hay bất kỳ yếu tố nào tạo nên hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân mà hoàn toàn chỉ đề cập đến những quy luật còn mãi với thời gian để thành công trong kinh doanh.

Thảo luận mới nhất:
Chia Sẻ Kiến Thức

Chia Sẻ Kiến Thức: Rất đúng. Cảm ơn tác giả

SNA Member: Good

Lê Đức Hùng

Lê Đức Hùng: Good

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.