100 Ý Tưởng Tiếp Thị Tuyệt Hay - Nghệ Thuật Tiếp Thị Đỉnh Cao

- Jim Blythe
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thanh Thủy

Sống Là Động Nhưng Lòng Luôn Bất Động - Sống Là Thương Nhưng Lòng Chẳng Vấn Vương - Sống Hiên Ngang Danh Lợi Xem Thường - Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.