101 Cách Dạy Con Thành Tài

- Trần Đại Vĩ, Ngô Khu
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thanh Thủy

Với lối viết chân thực, dễ hiểu cuốn sách sẽ hướng dẫn tỉ mỉ từng bước cho bạn cách giúp con mình thành đạt. Cuốn sách gồm 4 chương, được chia thành những phần nhỏ.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.