101 Trí Tuệ Người Do Thái

- Đàm Đức
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trịnh Trọng Tuân

Ông Nguyễn Hữu Luận - Chủ Tịch HĐQT Công Ty Phương Trang.

Thảo luận mới nhất:
Đoàn Văn Đức

Đoàn Văn Đức: Đọc sách mà nhắc đến tên wed quá nhiều, tên người đọc quá nhiều liệu có cần thiết? Nghe hết chương 1 và quyết định tìm đọc.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.