12 Phương Pháp Khích Lệ Nhân Viên Tiền Không Làm Được

- Tịch Tông Long
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Ông HUỲNH TẤN PHƯỚC - Giám đốc Công ty Vietcastco - Chuyên sản xuất hàng trang trí nội thất xuất khẩu - www.VietCastco.com

Thảo luận mới nhất:
Dien Son

Dien Son: Hay, giong doc tot

Thái Phạm

Thái Phạm: Tôi sẽ lấy Thu Hương

Thái Phạm

Thái Phạm: Tôi sẽ lấy vợ

Vu Xuan Bach

Vu Xuan Bach: Thật tuyệt vời. Giọng đọc rất hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.