36 Kế Và 36 Đối Kế Trong Kinh Doanh - Chìa Khóa Làm Giàu Tuyệt Đỉnh

- Hầu Gia
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Từ nghìn xưa, con người luôn luôn đi tìm những công cụ, những vũ khí tư duy mạnh để cạnh tranh và hợp tác sinh tồn, đặc biệt là kế. Kế được định nghĩa là “cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó.” Kế là biện pháp, là cách thức là kỹ năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kế khác với biện pháp thông thưởng ở ba điểm chủ yếu:

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.