History of Company B 307th Infantry

- Julius Klausner, jr
Tải app để nghe
Giới thiệu:

The history of Company B, 307 Infantry's participation in The First World War. A part of the 77th Division it trained at Camp Upton, New York before leaving for France.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.