Euthydemus

- Unknown
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Euthydemus (Εὐθύδημος) and Dionysodorus the sophists discuss the meaning of words with Socrates.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.