First Communion Days

- A Sister of Notre Dame
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A collection of 12 true stories of young children during the time leading up to their First Holy Communion. Written by a Sister of Notre Dame, this is the companion volume to "True Stories For First Communicants"

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.