The Hand of Fu-Manchu

- Sax Rohmer
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Further adventures of Nayland Smith and Doctor Petrie as they continue their battles against the evil genius, Dr Fu-Manchu.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.