Lysis

- Unknown
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Lysis (Λύσις) discusses friendship and love between the good and bad.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.