Nina Balatka

- Anthony Trollope
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A romance set in Prague between a Catholic and a Jew. In this short novel, Trollope moves away from his usual milieu to explore a theme which has universal resonance.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.