Philebus

- Unknown
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Philebus (ΦΙΛΗΒΟΣ) discusses pleasure, wisdom, soul and God.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.