Richard II, Makers of History

- Jacob Abbott
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Chronicles the life of Richard II, born in 1367 in Bordeaux, France, who later wore the crown of King of England.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.