Akio Morita Và Sony - Kiến Tạo Nền Giải Trí Tương Lai

- Lê Nguyễn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thùy Duyên

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.