Am Mây Ngủ

- Thích Nhất Hạnh
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

Truyện Am Mây Ngủ tuy nói về công chúa Huyền Trân nhưng ở đây hình ảnh công chúa Huyền Trân không thể tách rời ra khỏi hình ảnh của người tăng sĩ áo vải sống trên am Ngoạ Vân núi Yên Tử. Người ấy là Trúc Lâm đại sĩ, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.