Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Giọng đọc:

Thanh Mai

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.