Amazon.com - Phát Triển Thần Tốc

- Robert Spector
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đàm Thanh Phượng

Sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử

Thảo luận mới nhất:
Wu Steve

Wu Steve: Tuyệt vời cho một ý tưởng từ cậu bé tý hon phát triển thành người khổng lồ.

Tùy Phạm Đỗ

Tùy Phạm Đỗ: Đọc rất hay !

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.