Bán Hàng Úm Ba La Mở Ra

- Jeffrey Gitomer
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

Thảo luận mới nhất:
Thu Phạm

Thu Phạm: Rất ý nghĩa cho những người muốn tiến xa trong mọi việc

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.