Bánh trái mùa xưa

- Nguyễn Ngọc Tư
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngọc Quế

Thảo luận mới nhất:
Trang Vo

Trang Vo: giọng đọc như hồi học sinh học vẹt,ko hề truyền cảm ,ngắt nghỉ câu cũng chán.thích nghe truyện mà nghe giọng đọc hết muốn nghe

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.