Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái

- Tri Thức Việt
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Phan Nhã Trâm

Thảo luận mới nhất:
Sin Gapore

Sin Gapore: Cảm ơn vì tất cả

Huỳnh Hiệp

Huỳnh Hiệp: Cảm ơn

Bao Phuc Nguyen

Bao Phuc Nguyen: Sachnoi.com.vn tuyệt vời! Những cuốn sách trong kho sách nói thật là hay và đáng quí. Xin cám ơn những tấm lòng quảng đại bỏ công sức, thời gian tiền của ( tinh thần và vật chất) để cống hiến cho Quốc gia - Dân tộc. Xin cám ơn, xin cám ơn!!!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.