Bí Quyết Nhận Biết Người Tài

- Long Tử Dân
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trình Hoài Quang Tâm

Nhân tài thời nào cũng được xem trọng. Muốn có được nhân tài trước tiên phải học cách nhận biết người tài ra sao. Bởi thế, làm thế nào để biết được kẻ sĩ có tài, có đức trong thế giới rộng lớn, trong biển người đông đảo vẫn là đề tài quan trọng mà con người hiện đại phải đương đầu. Việc khí nhất ở trong thiên hạ chẳng qua là nhận biết nhân tài.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.