Bí Quyết Thành Công Của Chủ Tập Đoàn GE

- Jack Welch & Suzy Welch
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.