Bỉ Vỏ

- Nhà văn Nguyên Hồng
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Thảo luận mới nhất:
Lovegood Luna

Lovegood Luna: Truyện quá hay luôn. Cám ơn tác giả và người đọc .

SNA Member: Giọng đọc rất phù hợp.

SNA Member: Hay quá!

Phương Mạnh

Phương Mạnh: giọng đọc ấm,trầm!lên giọng xuống giọng rất hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.