Biệt động Sài Gòn chuyện bây giờ mới kể

- Mã Thiện Đồng
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Xuân Hùng

Thảo luận mới nhất:
Phước Nguyễn Thanh

Phước Nguyễn Thanh: Cảm ơn giọng đọc cảm ơn tác giả cảm ơn hương hồn các anh Hùng dân tộc đã cống hiến cho đất nước

Tu Tran

Tu Tran: Cảm tử cho tổ quốc tự hào vì các anh. Tinh thần thép dân tộc việt nam

Z MG

Z MG: Ông cha ta máu lửa thật

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.