Binh Thư Yếu Lược

- Trần Hưng Đạo
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

Thảo luận mới nhất:
Hoài Bão

Hoài Bão: Tuyệt

Nguyễn Thành Yên

Nguyễn Thành Yên: Thực là kế hay, có nhiều kế đã từng thấy Võ hầu dùng nên nghe Binh thư yếu lược mặc dù có kế phức tạp, nhưng t vẫn có thể thấu hiểu được😅 #ĐCH

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.