Blog Đối Thoại Trần Trụi

- Robert Scoble, Shel Srael
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Phan Nhã Trâm

Nhật Ký Mạng Đang Biến Đổi Cách Doanh Nghiệp Nói Với Khách Hàng Như Thế Nào

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.