Căn Nhà Số 24

- Nguyễn Ngọc Ngạn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Truyện ngắn kinh dị: Căn Nhà Số 24 Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn Qua ba giọng đọc: Hồng Đào, Kỳ Duyên và chính tác giả Kỹ thuật thu thanh: Nguyễn Nhân.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.