Cảnh sát đặc nhiệm Texas

- Diana Palmer
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Đồng Linh

Thảo luận mới nhất:
Dang Quang Pham

Dang Quang Pham: Truyện hình sự mà đi quá nhiều vào mấy chi tiết tình cảm. Theo mình không hấp dẫn lắm, mấy chương đầu mình đã cố gắng không dừng nghe vì không muốn làm chuyện dở dang.

Đỗ Thị Thu Hiền

Đỗ Thị Thu Hiền: Truyện cũng đc. Nhưng k gay cấn lắm

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.