Câu Chuyện Nhà Quản Lý Carrot Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

- Adrian Gostick, Chester Elton
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Hương Hoàng

Ngân Quỹ Kho Sách Nói.

Thảo luận mới nhất:
Duc Nguyen

Duc Nguyen: Rất hay, chia sẻ phương pháp khen thưởng và khích lệ, tốt cho quản lý và giám sát

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.