Chat Về Nghề Làm Cha Mẹ - Làm Bạn Với Con, Tại Sao Không?

- Lê Thị Phương Nga
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Lê Yến

Sưu tầm trên mạng

Thảo luận mới nhất:
Mai Chu

Mai Chu: Một cuốn sách đòi hỏi sự suy ngẫm kỹ lưỡng về những vấn đề thường gặp trong “nghề làm cha mẹ”. Tôi sẽ còn nghe/đọc lại cuốn này và cố gắng chỉnh đổi bản thân để hi vọng giúp đỡ được con cái mình bằng việc trở thành bạn của con - một người bạn đặc biệt.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.