Chết đi cho rồi, Leonard Peacock

- Matthew Quick
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Như Minh

Thảo luận mới nhất:
Lê Thúy Vy

Lê Thúy Vy: Khá là thích cuốn này 👍, đặt biệt những cuốn kể với ngôi thứ nhất khiến cho những câu từ trở nên chân thực sống động. Mình bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của Peacock. Thật sự thôi thúc mình ra tiệm tìm mua cuốn sách này.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.