Giới thiệu:

Tác phẩm Chí Phèo mang giá trị nhân đạo sâu sắc, thể hiện tấm lòng yêu hương, trân trọng của Nam Cao đốI vớI những ngườI khốn khổ. Chí Phèo còn là tiếng kêu cứu thiết tha của những ngướI bất hạnh. Hãy bảo vệ và đấu tranh cho quyền được làm ngườI của những con ngườI kương thiện. Họ phảI được sống và sống hạnh phúc, không còn những thế lực đen tốI của xã hộI đẩy họ vào chổ cùng khốn, bế tắc, đầy bi kịch xót xa…

Thảo luận mới nhất:
Ngô Thủy Thương

Ngô Thủy Thương: Sao cứ nghe một lát là nó dừng lại k đọc nữa là sao 😞😞😞😞

Tai Pham

Tai Pham: Good

Na An

Na An: Quá hay từ nội dung, tư tưởng, văn phong đến giọng đọc

Nguyễn Quỳnh

Nguyễn Quỳnh: Hay lắm ạ

Thien Cong Truong

Thien Cong Truong: Lâu lâu nghe lại Chí Phèo hay thật Tác phẩm vàng về cuộc sống người nông dân

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.