Chữ Tín Người Do Thái

- Nguyễn Duy Nguyên
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trình Hoài Quang Tâm

Thảo luận mới nhất:
Tran Thien Thanh

Tran Thien Thanh: Các ví dụ nêu ra trong sách khá là bình thường, dễ gây nhàm chán. Các ý có vê lặp đi lặp lại.

Sin Gapore

Sin Gapore: Cảm ơn vì tất cả

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.