Chút Kỷ Niệm Xưa

- Nguyễn Ngọc Ngạn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Ngọc NgạnHồng Đào

Chút Kỷ Niệm Xưa Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn Giọng đọc: Hồng Đào và chính tác giả.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.