Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế

- Inamori Kazuo
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Thảo luận mới nhất:
Nam Anh Trần

Nam Anh Trần: Tuyệt,cám ơn ad nhiều

Hiệp Nguyễn

Hiệp Nguyễn: Có cảm giác như Tác giả mượn lời trong sách để góp ý với các Lãnh đạo nước Nhật hơn là sách dành cho phát triển cá nhân.

Quách Văn Hiếu

Quách Văn Hiếu: Sách hay quá ạ đáng để nghe lại

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.