Con hủi

- Helena Mniszek
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Hồng Hà

Thảo luận mới nhất:
Hang Tran

Hang Tran: Người con gái sâu sắc.! Rất hay

Tòng Hòa

Tòng Hòa: Lần đầu tiên mình nghe một cuốn sách Ba Lan. Chỉ có thể nói là tuyệt vời 😍. Nghe xong sách qua youtube xem phim nữa 😍

Minh Trang Hoàng

Minh Trang Hoàng: A heartless word can actually kill a person 😢

Phuong Woods

Phuong Woods: Hay quá!

Nguyen Truc Lan

Nguyen Truc Lan: Great! Thank you !

Phong Minh Hồng

Phong Minh Hồng: Good

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.