Công Của Lê Văn Duyệt Trong Việc đàO Kinh Vĩnh Tế

- Huỳnh Công Tín
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

Thảo luận mới nhất:
Nham Dào Thế

Nham Dào Thế: Rất tuyệt. Cốt chuyện như đời thường. Cách giải quyết thấu tình đạt lý . Người đọc mê hoặc truyền cảm . Cám ơn nhiều

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.