Công Đức Phóng Sanh

- Viên Nhân
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh 3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn 4. Con cháu đông đúc, đời đời xưng thạnh nối dõi không ngừng 5. Chỗ mong cầu được toại nguyện

Thảo luận mới nhất:
Ngo Viet Dung

Ngo Viet Dung: Sách rất hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.