Công Đức Phóng Sanh

- Viên Nhân
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh 3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn 4. Con cháu đông đúc, đời đời xưng thạnh nối dõi không ngừng 5. Chỗ mong cầu được toại nguyện

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.