Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

- Sưu tầm và biên soạn: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Văn Huyên
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Phạm Hùng

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.