Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp

- Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Văn Huyên
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Trung Nghị

Thảo luận mới nhất:
Canh Nguyen

Canh Nguyen: Tuyệt! Một thời hào hùng của dân tộc. Tự hào quá Việt Nam ơi.

Trần John

Trần John: This is an informative book. Thank you so much !

Nguyễn Thành Yên

Nguyễn Thành Yên: Cuốn sách rất tuyệt vời cho những ai đam mê Lịch Sử, yêu thích Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.