Đàn Ông Giấu Phụ Nữ Điều Gì Trong Kinh Doanh

- Christopher V. Flet
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Cuốn sách Đàn ông giấu chúng ta điều gì trong kinh doanh?, bạn sẽ biết các động lực dẫn dắt đàn ông đến thành công, những điều gì phụ nữ thường làm nhưng lại ngấm ngầm hủy hoại nghề nghiệp của họ, tại sao tụ tập với những người phụ nữ khác là một chiến lược nhất định thất bại và nên thể hiện hoặc che giấu cảm xúc tại nơi làm việc như thế nào cho phù hợp

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.