Danh Nhân Y Học Việt Nam

-
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Tác giả: Lê Minh Quốc Người đọc Thu Hiền. NXB Trẻ chủ trương thực hiện bộ sách nhiều tập " Kể chuyện danh nhân Việt Nam"  với nhiều chủ đề khác nhau.  Trong tập sách này l đề cập đến những bậc lương y như từ mẫu. Họ đã để lại nhiều công trình nghiên cứu y khoa rất có giá trị.  Ngay từ đời nhà Lý (1090 - 1224) triều đình đã tổ chức Ty thái y, sang triều nhà Trần (1225-1399) đã phát triển lên thành Viện thái y. Rồi sau khi đánh đuổi giặc Minh, nhà Lê (1428-1788) cũng rất chú trọng đến việc phát triển nền y học nước nhà; bộ Luật Hồng Đức đã đặt quy chế nghiêm ngặt về nghề y v.v... So với nền y học của phương bắc, chúng ta tự hào cũng có bản sắc riêng.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.