Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ

- Steve Hagen
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Huỳnh Thu Thảo

Đây không phải là quyển sách học làm người dễ hiểu - nói về cách làm thế nào để trở nên có màu sắc tâm linh hơn. Đây là một quyển sách thực dụng nói về cách làm thế nào để sống ở đời một cách cởi mở và chân thành, bằng trí huệ và lòng từ bi. Đây là một quyển sách nói về việc thức tỉnh trước Thực tại - về sự làm người một cách trọn vẹn.

Thảo luận mới nhất:
Tâm Thành

Tâm Thành: Hay !

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.