Darwin và các nhà khoa học khác

- Dr Mike Goldsmith
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Xuân Hùng

Thảo luận mới nhất:
Thịnh Trương

Thịnh Trương: Sách hay .... Tổng hợp hết các nhà khoa học

Victor Nguyễn

Victor Nguyễn: Ưeew

Đoàn Thế Võ

Đoàn Thế Võ: Khoa học

chu chu

chu chu: 🤗

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.