Đâu mái nhà xưa

- Hermann Hesse
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Hồng Hà

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Trí Phước

Nguyễn Trí Phước: Rấy hay. Nhiều ngỏ ngách bất ngờ, nhiều nơi chốn hoang vu âm thầm chói sáng. Nhiều đền đài thâm u tráng lệ tâm hồn người. Bái phục Hermann Hesse

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.